Twórcami biorezonansu magnetycznego są dwaj niemieccy naukowcy – Franz Morell i Erich Rush. Stworzyli oni metodę MORA polegającą na wykorzystaniu zjawiska elektromagnetyzmu w celach diagnostycznych i leczniczych. Innymi słowy terapia MORA jest to całościowa koncepcja rozpoznawania schorzeń i ich leczenia przy pomocy właściwych dla pacjenta drgań.

Jest to terapia regulacyjna opierająca się na fakcie że każda komórka w żywym organizmie wytwarza pole elektromagnetyczne, które cechuje się określonym uporządkowaniem. Wspomniane pole elektromagnetyczne jest to fala, która emituje określone drgania pobudzając sąsiadujące komórki do emisji takich samych wibracji.

Wszystkie organizmy żywe należy traktować jako systemy, które dla podtrzymania funkcji życiowych pozwalają na nieustanny przepływ energii i informacji. Jest jednak wiele czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, które prowadzą do zaburzenia, a w efekcie do dysharmonii w ich przepływie.

Terapia biorezonansowa za pomocą specjalnego układu filtrującego, w którym wykorzystano zjawisko rezonansu elektrycznego rozdziela wibracje określane jako harmoniczne (fizjologiczne) od nieharmonicznych (niefizjologicznych).

Celem terapii jest odpowiednie dopasowanie sygnału elektromagnetycznego w taki sposób żeby po wprowadzeniu go do organizmu poddawanego terapii, wywołać procesy na płaszczyźnie biochemicznej, które spowodują kaskadę zmian wzmacniających i regulujących. Terapia biorezonansowa za pomocą aparatu BioKat MV poprzez oddziaływanie w obszarach wegetatywnych układów regulacyjnych wpływa zarówno na płaszczyznę biochemiczną jak i psychiczną.